Lifestyle

Zwrot odsetek przy wcześniejszej spłacie kredytu – o tym warto wiedzieć!


Część odsetkowa rat kredytu to koszty, jakie kredytobiorca ponosi, korzystając z usługi banku. Składają się na nią: prowizja, marża, odsetki, podatki i koszty dodatkowe, a jej wysokość uzależniona jest od kwoty pożyczanego kapitału, okresu kredytowania oraz warunków umowy. W przypadku spłaty kredytu przed terminem, wielu kredytobiorcom przysługuje prawo do zwrotu części kosztów. Dowiedz się, komu należy się zwrot odsetek przy wcześniejszej spłacie kredytu.

Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego – czym jest kredyt konsumencki?

Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego istnieje wówczas, gdy spełnia on kryteria kredytu konsumenckiego:

  • został on udzielony osobie prywatnej
  • został udzielony odpłatnie
  • kwota nie przekracza 255 550 zł
  • na cele nie związane z działalnością zarobkową, gospodarczą i rolniczą

Ustawa o kredycie konsumenckim gwarantuje klientom banków i parabanków prawo do wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego, do którego zaliczają się również pożyczki. Jeśli klient banku zdecyduje się na spłatę zadłużenia przed terminem, nie powinien on ponosić kosztów kredytu za okres, w którym efekcie nie będzie już korzystał z kredytu.

Jak uzyskać zwrot odsetek przy wcześniejszej spłacie kredytu? Czy bank może odmówić zwrotu?

Zwrot odsetek przy wcześniejszej spłacie kredytu możliwy jest po złożeniu wniosku do banku – instytucje finansowe nie oddają należności automatycznie. Wniosek taki rozpatrywany jest jak reklamacja. Prawo zobowiązuje banki do zwrotu części kosztów kredytu, jednak zdarza się, że odpowiedź na wniosek jest odmowna. W takim przypadku kredytobiorca może ubiegać się o należne środki, składając pozew cywilny.

Sądy zgodnie z obowiązującą Ustawą o kredycie konsumenckim przyznają rację kredytobiorcom, nakazując bankom zwrot odsetek przy wcześniejszej spłacie kredytu w wysokości odpowiadającej kosztom za okres, o jaki został skrócony czas kredytowania.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Odbierz Pieniądze.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
57 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *