Kariera

Zawód tłumacza przysięgłego


Zawód tłumacza przysięgłego można wykonywać spełniając konkretne warunki. Określa je ustawa. W związku z tymi wymogami, ale również z uwagi na uprawienia tłumacza przysięgłego, zawód ten znacząco różni się od zawodu „zwykłego” tłumacza.

Czym tłumacz i tłumacz przysięgły różnią się od siebie?

Tłumacz zajmuje się na co dzień tłumaczeniem tekstów literackich, publicystycznych, prac naukowych. Przekłada wszystkie te dokumenty, które nie wymagają poświadczenia za zgodność z oryginałem, urzędowej pieczątki. Tłumacz przysięgły z kolei będzie pracować na tych tekstach, które mają oficjalny charakter. Może tu chodzić na przykład o dokumenty, dowody załączane do pozwu, certyfikaty poświadczające kwalifikacje zawodowe. Tłumacz przysięgły opatruje swoje tłumaczenia pieczątką, która nadaje dokumentowi moc prawną – takich uprawnień zwykły tłumacz nie posiada.

Jakie warunki spełnić musi tłumacz przysięgły?

Warunki, jakie spełnić musi kandydat na tłumacza przysięgłego określa ustawa. Ważne jest posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego kraju, który należy do Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Inne kryteria to biegła znajomość języka polskiego, a także potwierdzone dyplomem ukończone studia wyższe. Co istotne, nie muszą być to studia powiązane z nauką języków obcych.

Inne wymogi określone prawem to bycie osobą niekaraną, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Kandydat na tłumacza przysięgłego musi też zdać egzamin państwowy, a później złożyć ślubowanie przed Ministrem Sprawiedliwości. Żeby móc wykonywać ten zawód trzeba być wpisanym na oficjalną listę. 

Poszukując tłumacza przysięgłego można w wyszukiwarce wpisać na przykład hasło „tłumacz angielskiego Warszawa„, aby znaleźć specjalistę w swojej dziedzinie.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
11 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *