Lifestyle

Odszkodowania komunikacyjne – jak je uzyskać?


Każda osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym ma prawo do odszkodowania. Kto wypłaca odszkodowania komunikacyjne? Dlaczego dochodzenie odszkodowania warto zlecić ekspertom?

Jak zgłosić szkodę po wypadku komunikacyjnym?

Odszkodowania komunikacyjne to temat popularny ze względu na liczbę zdarzeń, do jakich każdego roku dochodzi na polskich drogach. Jesteś osobą poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym? Masz prawo do odszkodowania. Aby je otrzymać, musisz:

  • zgłosić szkodę firmie ubezpieczeniowej, w której sprawca wykupił ubezpieczenie OC – gdy sprawca w momencie zdarzenia nie był ubezpieczony lub jego tożsamość nie została ustalona, zgłoszenia możesz dokonać u każdego ubezpieczyciela,
  • skompletować i złożyć wymagane dokumenty – odszkodowania komunikacyjne są wypłacane po zakończeniu procesu likwidacji szkody, podczas którego firma ubezpieczeniowa sprawdza zasadność roszczenia.

Na zgłoszenie szkody jest sporo czasu, bo 3 lata. Czas nie działa jednak na korzyść poszkodowanego. Im dłuższy okres minął od zdarzenia, tym trudniej m.in. zebrać dokumenty.

Zaniżone odszkodowania komunikacyjne – jak postępować?

Odszkodowania komunikacyjne mają zrekompensować poszkodowanym stratę – na odszkodowaniu nie mogą się oni wzbogacić. Do rzadkości nie należy jednak sytuacja, gdy poszkodowany otrzymuje kwotę nieadekwatną, czyli taką, która nie pokrywa w całości szkody. Przykład? Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym rowerzysta za otrzymaną od ubezpieczyciela kwotę nie może naprawić roweru.

Osoby, które otrzymały zaniżone odszkodowania komunikacyjne, mogą się odwołać od decyzji ubezpieczyciela. Często już samo podjęcie rozmów z przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej może spowodować zmianę stanowiska – uwzględnienie przedstawionych argumentów i przygotowanie ponownej wyceny.

Kto pomoże w uzyskaniu odszkodowania komunikacyjnego?

Brak znajomości procedur i sposób działania firm ubezpieczeniowych powodują, że wielu poszkodowanych słusznie rozważa możliwość skorzystania z pomocy specjalisty. Gdy o odszkodowania komunikacyjne w imieniu klientów występuje specjalizująca się w tej dziedzinie kancelaria, to:

  • proces likwidacji szkody zostaje skrócony – ma to związek m.in. ze złożeniem kompletu dokumentów, dzięki czemu nie jest konieczne ich uzupełnianie,
  • ubezpieczyciel otrzymuje profesjonalnie uargumentowany wniosek, np. z kosztorysem przygotowanym przez warsztat samochodowy,
  • poszkodowany zyskuje czas dla siebie – jest to szczególnie istotne, gdy doznał on też uszczerbku na zdrowiu.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą AE Kancelaria Odszkodowawcza.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
12 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *