Lifestyle

Kiedy notariusz jest cenny?


Notariusz to nobliwy zawód, który wzbudza respekt i szacunek. Czasami nie do końca wiemy czy sprawą powinien zająć się notariusz czy inny prawnik, jak np. radca prawny. Jednak zawód notariusza kojarzy nam się z zachowaniem etycznym i nieco majestatycznym. Dlaczego tak się dzieje? Czy to prawda, że usługi notarialne są bardzo drogie?

Czy zawód notariusza wzbudza szacunek?

Notariusz, aby zacząć wykonywać swój wymarzony zawód, musi przejść długą drogę. Głównie chodzi o naukę i konieczność zdawania egzaminów. Takie wymagania stawiane są także innym zawodom prawniczym, jak: radca prawny czy adwokat, jednak to notariusz kojarzy się z większym zaufaniem wśród odbiorców jego usług. Czemu tak się dzieje?

Notariusz Bydgoszcz najczęściej zajmuje się sprawami dotyczącymi nieruchomości czy spadków. Powierzamy swoje najbardziej cenne informacje lub wolę, kto ma po nas dziedziczyć spadek. To wymaga wiary w to, że notariusz wykona swoją pracę z należytą starannością. Notariusz jest do tego przygotowany! Przede wszystkim, notariusz musi wykazywać się bardzo dużą dokładnością, chodzi nawet o przecinek czy kropkę w akcie notarialnym, bowiem te mogą całkowicie zmienić sens pisma urzędowego! Z powodu swojej skrupulatności, zawód notariusza jest tak bardzo ceniony.

Czy usługi notarialne są drogie?

Notariusz, tak jak prawie każdy zawód prawniczy, wymaga dużo poświęceń, ale też i nakładów finansowych. Dodatkowo, notariusz musi posiadać większą kwotę na start działalności, bowiem kancelaria notarialna musi być odpowiednia, jej warunki są ściśle określone przepisami prawa. Notariusz także posiada własne archiwum, gdzie gromadzi własne akty notarialne, co generuje powierzchnię lokalu, a więc koszty. 

Dlatego usługi notarialne wydają się być drogie, ale na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia usługi notariuszy uległy znacznemu obniżeniu, bowiem dostęp do zawodów prawniczych, w tym notarialnych, został rozszerzony. Mamy w Polsce wielu notariuszy, czyli konkurencję, a co za tym idzie – spadek cen usług notarialnych.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
37 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *