Lifestyle

Jak instalować mody do obliviona?


Instalowanie modów do gry Oblivion jest łatwe i może być wykonane przez każdego. Mod to zmiana lub ulepszenie istniejącego elementu gry, takiego jak postacie, przedmioty, lokacje itp. Instalowanie modów może znacznie poprawić doświadczenie z gry i dodać nowe elementy, które mogą być użyteczne lub po prostu zabawne. Istnieje kilka sposobów instalowania modów do gry Oblivion, w tym ręczne instalowanie plików moda oraz korzystanie z programu do instalacji moda. W niniejszym artykule omówimy oba te sposoby i wskażemy Ci drogę do instalowania modów do gry Oblivion.

Jak zainstalować mody do obliviona: krok po kroku przewodnik

Krok 1: Przygotuj się do instalacji modyfikacji. Przed zainstalowaniem modyfikacji do gry Oblivion, należy upewnić się, że masz najnowszą wersję gry oraz wszystkie aktualizacje. Następnie musisz pobrać modyfikację, którą chcesz zainstalować.

Krok 2: Utwórz folder dla modyfikacji. Po pobraniu pliku modyfikacji, należy utworzyć folder na dysku twardym, w którym będzie przechowywana ta moda. Nazwa tego folderu powinna być zgodna z nazwą pliku moda.

Krok 3: Rozpakuj pliki moda. Pliki moda są czasami dostarczane w formie archiwum ZIP lub RAR i muszą być rozpakowane przed instalacją. Aby to zrobić, możesz użyć programu WinRAR lub 7-Zip. Po rozpakowaniu plików skopiuj je do folderu utworzonego w poprzednim kroku.

Krok 4: Uruchom program OBSE (Oblivion Script Extender). OBSE jest narzędziem do tworzenia i instalowania skryptów do gry Oblivion i jest konieczne do instalacji większości modów. Aby go uruchomić, po prostu otwórz plik „obse_loader” znajdujący się w folderze „OblivionDataOBSE” na dysku twardym i postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi.

Krok 5: Uruchom program Wybrany Mod Manager (WMM). WMM jest narzędziem do instalowania i usuwania modów oraz ich aktualizacji i jest koniecznym narzędziem do instalacji większości modów. Aby go uruchomić, po prostu otwórz plik „WMM” znajdujacy siê w folderze „OblivionDataWMM” na dysku twardym i postêpuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi.

Krok 6: Zainstaluj swoje modele przy użyciu WMM. Po uruchomieniu WMM bêdzie mo¿na dodaæ nowe modele poprzez klikniêcie przycisku „Dodaj now¹ modele” lub usun¹æ istniej¹ce modele poprzez klikniêcie przycisku „Usuñ istniej¹ce modele” . Wybieraj¹c opcje dodawania nowego modelu bêdzie trzeba okreœliæ œcie¿ke dostêpu do folderu ze œci¹gniêtymi plikami modeli oraz okreœliæ czy model ma byæ aktywowany czy te¿ nie (aktywowanie modeli oznacza ¿e bêdzie on widoczny podczas gry).

Krok 7: Uruchom grê Oblivion aby sprawdzić czy model dostał siê prawidłowo na liste aktywnych modeli gry (możesz to sprawdzić w menu opcje->moddyfikacje). Jeśli tak, to gratulacje! Moda powinna teraz dawać Ci pełne wrażenia podczas grania!

10 najlepszych modów do obliviona, które musisz mieć

1. Oscuro’s Oblivion Overhaul – jest to mod, który zmienia wszystko w grze, od tekstur po balans gry.

2. Martigen’s Monster Mod – ten mod dodaje do gry nowe potwory i zmienia istniejące, aby stworzyć bardziej realistyczne środowisko.

3. Qarl’s Texture Pack III – ten mod zastępuje wszystkie tekstury w grze nowymi, bardziej szczegółowymi i realistycznymi teksturami.

4. Unofficial Oblivion Patch – ten mod naprawia wiele błędów i niedociągnięć w oryginalnej grze.

5. Midas Magic Spells of Aurum – ten mod dodaje do gry ponad 150 nowych czarów i zaklęć magii, które można używać do walki lub tworzenia przedmiotów.

6. Better Cities – ten mod rozszerza istniejące miasta o nowe budynki, ulice i inne elementy architektury, aby stworzyć bardziej realistyczne środowisko miasta.

7. Natural Environments – ten mod zastępuje oryginalne tekstury terenu nowymi, bardziej szczegółowymi teksturami, aby stworzyć bardziej naturalny wygląd otoczenia gry.

8. Enhanced Water v2 – ten mod zastępuje oryginalną wodę nowymi teksturami i efektami dźwiękowymi, aby stworzyć bardziej realistyczny efekt płynięcia wody na ekranie gry.

9. Oblivion WarCry – ten mod dodaje do gry nowe bronie i pancerze oraz inne elementy walki wręcz, aby urozmaicić rozgrywkę na polu bitwy.

10. Knights of the Nine Revelation – jest to duża aktualizacja dla oryginalnego dodatku Knights of the Nine do gry Oblivion, która dodaje nowe misje i postacie do gry oraz ulepsza istniejące elementy fabularne dodatku

Jak wykorzystać narzędzie OBSE do instalowania modów do obliviona

Narzędzie OBSE (Oblivion Script Extender) jest narzędziem, które umożliwia instalowanie modów do gry The Elder Scrolls IV: Oblivion. OBSE pozwala na tworzenie i wykorzystywanie skryptów, które są niezbędne do instalacji modów. Instalacja moda za pomocą OBSE jest prosta i może być wykonana w kilku prostych krokach.

Pierwszym krokiem jest pobranie narzędzia OBSE ze strony internetowej. Następnie należy zainstalować narzędzie, a po zakończeniu instalacji należy uruchomić grę Oblivion. Po uruchomieniu gry należy otworzyć folder „Data” i skopiować plik „obse_loader.exe” do folderu gry Oblivion. Następnie należy uruchomić plik „obse_loader.exe”, aby aktywować narzędzie OBSE.

Kolejnym krokiem jest pobranie moda, który chcemy zainstalować do gry Oblivion. Po pobraniu moda należy go rozpakować i skopiować pliki do folderu „Data” w grze Oblivion. Następnie trzeba uruchomić grę i sprawdzić, czy mod działa poprawnie. Jeśli tak się dzieje, oznacza to, że mod został poprawnie zainstalowany przy użyciu narzędzia OBSE.

Instalowanie modów do gry Oblivion jest łatwe i szybkie. Wystarczy pobrać mody, skopiować je do folderu z grą, a następnie uruchomić program OBSE, aby aktywować mody. Można również skorzystać z narzędzi takich jak Wrye Bash lub OBMM, aby ułatwić instalację i zarządzanie modami. Instalowanie modów może wymagać od gracza wykonania kilku dodatkowych kroków, takich jak edytowanie plików konfiguracyjnych lub tworzenie profili dla poszczególnych modów. Jednak po przejściu przez te kroki instalacja moda powinna być prosta i szybka.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
15 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *