Zdrowie

Badania prenatalne – dla kogo, po co i w jakim celu?


Czy każda kobieta w ciąży powinna wykonać badania prenatalne? Tak! Choć w naszej świadomości społecznej badania wciąż nie cieszą się najlepszą opinią. Duża grupa (nawet i młodych ludzi) kojarzy badania prenatalne z przerwaniem ciąży. Celem badań prenatalnych nie jest przerwanie ciąży, a jej ochrona i możliwość wyeliminowania potencjalnego zagrożenia.

Czym jest badanie prenatalne?

Na początku wyjaśnijmy, czym dokładnie są badania prenatalne. Według Prezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników prof. Mirosława Wielgosia, badanie prenatalne to wszystkie badania wykonywane w diagnostyce płodu, które mają na celu wykrywanie, jak i ocenę ryzyka wystąpienia wad rozwojowych czy nieprawidłowości genetycznych płodu. Na badania prenatalne składają się badania przesiewowe, jak i celowane – wykonywane w drugiej kolejności, jeśli przesiewowy wynik jest nieprawidłowy.

Badania, o jakich mowa, możemy podzielić na inwazyjne i nieinwazyjne, dzielone w ten sposób przez wzgląd na konieczność “ingerencji” w jamę macicy lub jej brak. Inwazyjne badania prenatalne określamy mianem amniopunkcji, biopsji kosmówki i kordocentezy. Jest to bardzo szczegółowa diagnostyka w przypadkach kobiet, u których nieinwazyjne metody badań przyniosły nieprawidłowe wyniki.

Nieinwazyjne badania prenatalne powinna wykonać każda kobieta w ciąży

W związku z tym, że nieinwazyjne badania prenatalne polegają na wykonaniu bardzo szczegółowego badania USG z oceną ryzyka wystąpienia wad genetycznych, a także badania biochemicznego, tzw. testu papp-a, powinny zostać wykonane w każdym przypadku ciąży. Tego rodzaju badanie USG może przeprowadzić wyspecjalizowany w diagnostyce ciąży ginekolog. Nie każdy lekarz wykonujący USG jest w stanie ocenić płód pod względem ewentualnych wad rozwojowych. Dlatego chcąc wykonać prawdziwe i rzetelne badania prenatalne, pacjentka powinna zgłosić się do specjalisty, który jest przygotowany do oceny anatomii i dobrostanu płodu. To są jedne z najtrudniejszych technicznie badań w medycynie.

Badania prenatalne polegające na wykonaniu szczegółowego, specjalistycznego USG nie są tylko i wyłącznie wykonywane w celu postawienia diagnozy o zespole Downa, czy innych wad wrodzonych. Są furtką bezpieczeństwa dla mamy i dziecka – jeśli wcześniej wiemy, że ciąża nie przebiega prawidłowo, możemy się odpowiednio przygotować do porodu i zapobiec pewnym wypadkom. Nie wykonując badań, nie możemy zapobiec żadnym ewentualnym nieprawidłowościom.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
37 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *